Hotline

0914 189 489

Valve

Van báo động Tyco (Tyco Alarm valve) được kích hoạt bằng dòng điện hoặc thủy lực khi lượng nước ổn định đi vào hệ thống tương ứng với lượng nước xả của sprinkler.

Van xả tràn Tyco (Tyco Deluge valve) là thiết bị thủy lực điều khiển áp suất đầu vào. Loại van tự động này có thể dùng cho hệ thống chữa cháy nước kín hoặc hở.

Các loại van chữa cháy Tyco khác gồm van bướm, van cổng, van giảm áp… được sử dụng trong các hệ thống PCCC như: Hệ thống sprinkler, drencher, hoặc foam.

TƯ VẤN KHÁCH HÀNG