Hotline

0914 189 489

Tin tức

  • thông báo tăng giá sản phẩm của johnson controls fire suppression

    19

    T01

    Thông báo tăng giá sản phẩm của Tyco

    Ngày 07 tháng 12 năm 2018 JOHNSON CONTROLS FIRE SUPPRESSION đã ra thông báo tăng giá một số sản phẩm chữa cháy. Thời gian áp dụng của thông báo này từ ngày 07/01/2019.
TƯ VẤN KHÁCH HÀNG